مطالعات بازار داخلی

مطالعه بازار چمن مصنوعی

مطالعه بازار چمن مصنوعی اندازه بازار این محصول را در سال 2023، 3.65 میلیارد دلار نشان می دهد. پیش بینی می شود صنعت چمن مصنوعی از 3.85 میلیارد دلار در سال 2024 به 5.55 میلیارد، دلار تا سال 2032 رشد کند و نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) 5.4 درصد در طول پیش بینی را نشان دهد.
سبد خرید
خانه